سبدخرید

خرید آسان و سریع

مرحله2

ECO-L1 290,000 ریال
 • فضای دیسک75 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه1گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی0
 • تعداد ایمیل0
 • نصب رایگان وردپرس/ جوملا/دروپالندارد
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonندارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTPندارد
 • URL Rewrite/PHPMyadminندارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهدارد
 • پشتیبانیتیکت/ساعات اداری
ECO- L۲ 490,000 ریال
 • فضای دیسک150 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه3گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی0
 • تعداد ایمیل2
 • نصب رایگان وردپرس/ جوملا/دروپالندارد
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonندارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTPندارد
 • URL Rewrite/PHPMyadminندارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهدارد
 • پشتیبانیتیکت/ساعات اداری
ECO- L3 790,000 ریال
 • فضای دیسک300مگابایت
 • ترافیک ماهیانه5گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی1
 • تعداد ایمیل5
 • نصب رایگانندارد
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonندارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTP1
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهدارد
 • پشتیبانیتیکت/ساعات اداری
ECO-L4 990,000 ریال
 • فضای دیسک500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه7گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی2
 • تعداد ایمیل10
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonندارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTP2
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهدارد
 • پشتیبانیتیکت/ساعات اداری
ECO- L5 1,990,000 ریال
 • فضای دیسک1گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه10گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی4
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonندارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTP4
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهدارد
 • پشتیبانیتیکت/ساعات اداری
PRO- L1 299,000 ریال
 • فضای دیسک1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه30گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی6
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonدارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTP6
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهندارد
 • پشتیبانیتیکت+تماس/کل ایام سال
PRO- L2 399,000 ریال
 • فضای دیسک2 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه50گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتی10
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonدارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTP10
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهندارد
 • پشتیبانیتیکت+تماس/کل ایام سال
PRO-L3 499,000 ریال
 • ضای دیسک5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه100گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتینامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonدارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTPنامحدود
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهندارد
 • پشتیبانیتیکت+تماس/کل ایام سال
PRO- L4 5,990,000 ریال
 • فضای دیسک10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه200گیگابایت
 • تعداد بانک‌اطلاعاتینامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • نصب رایگانوردپرس/ جوملا/دروپال
 • git/ruby/node.js/perl/Pythonدارد
 • Park Domain/Sub Domains/FTPنامحدود
 • URL Rewrite/PHPMyadminدارد
 • گارانتی بازگشت وجه 30 روزهندارد
 • پشتیبانیتیکت+تماس/کل ایام سال